تامین کود مزارع کاشت چغندر قند در شهرستان فریدن استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی بیان نمود متوسط برداشت چغندر قند در شهرستان فریدن را ۶۰ تن در هکتار بیان کردو گفت: پیش بینی می‌شودبیش از ۵۰ هزارتن چغندر قند ازمزارع این شهرستان برداشت وتحویل کارخانه‌های قند استان شود. صفایی عیار چغندرقند درفریدن بین ۱۷ تا ۱۹ درصد بیان کرد و افزود: شهرستان فریدن ازنظرسطح زیرکشت، میزان عملکردوعیار رتبه اول را در استان دارد. وی با بیان اینکه چغندرآخرین محصول زراعی فریدن است گفت: سال گذشته بابارش زودهنگام برف سطح قابل توجهی ازچقندرقند زیر برف رفت و کشاورزان دچار خسارت زیادی شدند صفایی گفت: لازم به ذکر است کلیه نیاز کودی کاشت چغندر قند در استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان تهیه و در اختیار بهره بردارن قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید