فراخوان عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان در روزنامه پیام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

مدیر استان سمنان اعلام کردند به منظور قطع وابستگی جهت تدارک و تولید انواع کودهای فسفاته و پتاسه، با تامین مواد اولیه علی الخصوص کودهای فسفاته طی فراخوانی  از واجدین شرایط تقاضا شده تا آمادگی خود را در این خصوص اعلام کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید