بازدید و نظارت نهاده یارانه دار

برگزاری جلسه به منظور بازدید و نظازت بر توزیع نهاده یارانه دار در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان

حمید هزارجریبی   مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان با اعلام این خبر افزود: جلسه ای حضور حسن پور جانشین رئیس سازمان و مدیر توسعه بازرگانی و اسمعیلی مدیر حراست سازمان جهادکشاورزی استان گلستان به منظور  بازدید نظارت بر توزیع نهاده های یارانه دار شهرستان آق_قلا خبرداد و درباره نظارت مستمر و شفافیت در توزیع، تاکید شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید