بازدید مدیر تعاون روستایی استان گلستان از سایت کیسه گیری کود فله در انبار گنبد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان به اتفاق جناب آقای مهندس گلدی زاده  مدیرتعاون روستایی استان  گلستان از سایت کیسه گیری کود های فله در انبار گنبد بازدید کردند، وی همچنین خواستار همکاری همه جانبه با این شرکت شده است تا از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود  تعاونی های  تولید و روستایی در سطح استان (تراکتور با  دکل و قپان دیجیتال و...) جهت افزایش  حجم کیسه گیری کود های فله در انبار های شرکت استفاده گردد تا تدارکات حداکثری کود در حداقل زمان ممکن صورت گیرد – سرپرست شرکت خدمات حمایتی نتایج بازدید را اثر بخش عنوان کرد و تصریح کرد: که در حال حاضر روزانه بیش از 400 تن کود فله در سه سایت انبار سازمانی گرگان، فاضل آباد و  گنبد کیسه گیری می  شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید