گزارش تصویری:

10 تن کود کلرور پتاسیم از یک کامیون در مسیر زنجان به تهران کشف و ضبط شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید