کود شیمیایی

تخلیه کود شیمیایی اوره فله در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت مجوز حمل 500 تن کود ازته فله، تخصیصی دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مبداء بندر امام خمینی (ره) به استان همدان صادر شده است.

آقای الیاسی افزود این محموله که از کشتی آرشام در حال تخلیه و بارگیری برای حمل به مقصد انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان می باشد، طی روزهای هشتم و نهم آبان ماه سالجاری مقدار 150 تن از آن در انبار مرکزی استان همدان تخلیه شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید