برگزاری جلسه کارگروه فنی بازرگانی بذر در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

  جلسه کار گروه فنی بازرگانی بذر در استان مرکزی  با حضور آقایان مهندس نوروزی و مهندس رستم لو و مدیریت و معاونین شرکت در دفتر مدیریت برگزار شد.

و ضمن دیدار با معاون محترم تولیدات گیاهی و مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، به بررسی و بیان راهکارهای موجود درزمینه توزیع تمامی بذور و نحوه ترغیب بیشتر کشاورزان جهت خرید گندم اصلاح شده و کشت آنها درشرایط موجود پرداخته شد و تصمیمات لازم جهت  تسریع در فروش بذور اتخاذ شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید