در تامین کودهای پایه چالشی نداریم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان البرز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا اعلام داشتند علیرغم افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه بر اثر تبدیل نرخ ارز در تامین انواع کودهای پایه در استان هیچ چالشی نداریم به طوریکه کودهای پتاسه، فسفاته و ازته در انبارهای شرکت خدماتی حمایتی کشاورزان استان به میزان مکفی موجود است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید