نمونه برداری از کود

نمونه بردای از کود وارداتی سوپرفسفات تریپل – آبانماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام نمود :به منظور کنترل کیفی کودهای وارداتی از کود (سوپرفسفات تریپل ) پارت جدید  ارسالی از بندر امام خمینی ( ره ) به انبارهای  استان ،  نمونه برداری توسط کارشناس محترم استان  جناب آقای مهندس رضایی انجام شده  و برای آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شده  ، که پس از تاییدیه از مرکز تحقیقات ، توسط پیمانکار حمل به کلیه کارگزاران استان حمل و بارگیری خواهد شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید