آموزش سیستم جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی به کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

آموزش تصویری( از طریق ویدئو) به کارگزاران، توسط مسئول امور کود استان صورت پذیرفت. کلیه کارگزاران از مورخ ۱ آبان ماه ۹۹، می بایست رسید بارنامه و ثبت حواله فروش به کشاورز را در سامانه حمل و نقل و توزیع ثبت نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید