جلسه با معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان قم بمنظور تصمیم گیری درخصوص ورود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم به پروسه ی تولید و فراوری بذور تکثیری و هماهنگی و برنامه ریزی های مسائل مربوطه با آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل دفتر ایشان دیدار و گفتگو کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید