بازدید از نهالستان لاور خورموج با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر و نماینده حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

در این بازدید آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر، نماینده حقوقی شرکت خدمات حمایتی کشور، کارشناس رسمی دادگستری و شاکی پرونده با هدف بررسی کارشناسی ملک مذکور حضور داشتند و سپس در جلسه رسیدگی به پرونده دادگاه حقوقی خورموج در مورخ ۱۲ آبان ماه ۹۹ شرکت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید