کمیسیون معاملات در سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،از ثبت30 مورد معامله از ابتدای سال جاری تا کنون در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خبد داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:از مجموع این معاملات ثبت شده10 مورد مناقصه و 20مورد خرید جزئی و متوسط بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید