حمل 505 تن کود اوره به شهرستان های استان فارس

به گزارش رابط روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حمل 505 تن کود اوره کشاورزی به کارگزاری ها، تعاونی تولید و تعاونی روستایی شهرستان های استان فارس در تاریخ 15 آبانماه سال 99 از طریق شرکت حمل و نقل تعاونی کامیونداران مرودشت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید