توزیع 5111 تن کود کشاورزی از طریق بخش خصوصی در آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات کشاورزی مازندران ازتوزیع 5111 تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان آمل در 7 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش خبرداد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی از طریق 12 کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان آمل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید