تامین و ارسال کود شیمیایی به شهرستان جوین ، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

 امید وظیفه دان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان:

از ابتدای سال جاری تاکنون میزان5700  تن کود شیمیایی به شهرستان جوین  توسط عاملین تحت پوشش این مدیریت حمل و در بین کشاورزان متقاضی با رعایت قوانین و مقررات و با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید