تأمین اعتبار حمل آزاد 330 تن کود شیمیایی به استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به حمل آزاد کود شیمیایی از مبادی کشور، تأمین اعتبار جهت حمل 330 تن کود شیمیایی از مبدأ بندر امام خمینی (پتروشیمی رازی) و کرمانشاه به انبار سازمانی و انبار کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان قزوین صورت پذیرفت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید