اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای  صادرات 500 کیوی از  شهرستان نوشهر استان مازندران خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود

کودهای کشاورزی تامین شده برای محصول باغی کیوی شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.