معرفی نماینده دبیرخانه کمیته نظارت بر مواد کودی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

با توجه به تنش های ایجاد شده در حوزه حمل و نقل و مقارن با مقطع کشت پاییزه علیرغم تدارک خوب انواع کود شیمیایی  و ابلاغیه جناب آقای رسولی مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به  رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر پایش مواد جامد کودی و نظارت بر روند و چگونگی توزیع انواع کودهای یارانه ای، آقای جواد حیدری مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین بعنوان نماینده تام الاختیار به دبیرخانه کمیته نظارت بر مواد کودی مستقر در معاونت بهبود تولیدات گیاهی معرفی شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید