کود توزیع شده در شهرستان ایوان استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع انواع کود شیمیایی در  شهرستان ایوان خبرداد.

آیت جمالی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تاکنون مقدار 589 تن انواع کودشیمیایی شامل  اوره,سوپرفسفات تریپل ,سولفات پتاسیم و نیترات آمونیم بین  کشاورزان شهرستان ایوان توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که شهرستان ایوان از شهرهای حوزه شمال  استان ایلام بوده که دارای 2 کارگزار بوده که کود فوق از طریق  شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید