کود اوره توزیع شده در شهرستان مهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود اوره توسط کشاورزان  شهرستان مهران خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود : از ابتدای سالجاری تا 15 آبان ماه مقدار1624 تن کود اوره  بین  کشاورزان شهرستان مهران توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید