بررسی عملکرد استانها درخصوص امرنظارت و بازرسی برکودهای تولید داخلداخلی

گزارش بازرسی و نظارت برکود های تولید داخل مهر ماه استانها

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بهبود و کیفیت و مواد دفع آفات مهندس محمد رضا نجار نیارکی :

به نقل از مهندس محمد رضا نجار نیارکی :در راستای اجرای دستورالعمل های بازرسی و نظارت بر کیفیت کودهای شیمیایی درمهرماه99- 2600تن کود شیمیایی از طریق تولید کنندگان داخلی طرف قرارداد باشرکت خدمات حمایتی در سطح استانها توزیع شد و از کل محموله های ارسالی 13فقره نمونه برداری گردید و آنالیز 13نمونه اخذ و مناسب می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید