جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان با نماینده مردم شهرستان خرم آباد در مجلس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 در مورخ هجدهم آبان ماه نود ونه  مهندس ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان بادکتر ویسکرمی نماینده محترم مردم شریف خرم آباد و چگنی جلسه ایی برگزار کردند که در این جلسه مهندس ماسوری با بیان نقطه نظرات مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی جناب آقای مهندس رسولی درخصوص تامین و توزیع انواع کودها و افزایش قیمت کودها و طرح خودکفایی تولید انواع کود شیمیایی ، نقطه نظرات خود را ارائه نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید