تامین کود مزارع کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از تامین و توزیع کود های کشاورزی پر مصرف مورد نیاز برای کشت 200 هکتار مزارع کلزا در شهرستان شاهرود خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

کود های کشاورزی تامین شده برای مزارع کلزا شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید