بازگشائی پاکات استعلام بهاء خودروهای استیجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

بمنظور بازگشائی پاکات استعلام بهاء خودروهای استیجاری در بستر سامانه تدارکات دولت،جلسه ای با حضور مدیر ،معاون مالی اداری، رئیس امور مالی ،رئیس امور اداری ،رئیس گروه کارشناسی و دبیرکمیسیون معاملات مجتمع  در روز شنبه 17 آبانماه 99، برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید