توزیع327 تن کود اوره ازطریق بخش خصوصی در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع 327 تن  کود کشاورزی از  نوع اوره در شهرستان تنکابن  در 7 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 7کارگزار توزیع کود بخش خصوصی  تحت پوشش  در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان تنکابن توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید