کشتی آونگ

پهلوگیری و تخلیه کشتی آونگ

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی آونگ حامل ۴۷۲۴۹/۳۶۶ تن کود شیمیایی اوره وارد لنگرگاه بندرعباس گردید و آمادگی خود جهت پهلوگیری و تخلیه (NOR) محموله فوق در بندرعباس را اعلام نمود. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید