برگزاری جلسه برنامه ریزی جهت کشت دانه های روغنی ( کلزا ) از طریق ویدئو کنفرانس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

در این جلسه آقای مهندس منوچهری ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، معاونت بهبود گیاهی، مدیر زراعت استان، مدیریت های شهرستان ها ( از طریق ویدئو کنفرانس) و آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر مورخ ۲۰ آبان ماه ۹۹، در سالن ویدئو کنفرانس سازمان جهاد کشاورزی استان حضور داشتند. آقای مهندس منوچهری ریاست سازمان کشاورزی استان گفت: فصل کشت پاییزه آغاز شده است و انتظار می رود که همکاران جهت توسعه کشت محصولات کشاورزی استراتژیک (گندم، جو و کلزا) و همچنین کشت محصولات اولویت در استان ( سبزیجات و صیفی جات) تلاش کنند، که بتوانیم تعهدات خود را در توسعه بخش کشاورزی استان انجام داده باشیم. در این جلسه آقای مهندس رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گزارشی از وضعیت تامین انواع کود های شیمیایی در استان ارائه کردند. وی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال زراعی جدید و با توجه به سهمیه ابلاغی سطح کشت دانه های روغنی جهت استان بوشهر، کودهای پایه مورد نیاز سطح کشت تامین و آماده تحویل به کشاورزان می باشد. آقای مهندس رضائی با اضافه کردن این مطلب افزود: تمیهدات لازم جهت تامین کودهای مورد نیاز کشت گندم ، جو و کلزا نیز صورت گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید