تشکر و قدردانی مهندس کشاورز معاون محترم وزیرجهادکشاورزی از ریاست سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل،

جناب آقای مهندس عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امورزراعت طی نامه ای از تلاشهای صادقانه آقای مهندس خلیل نیکشاد ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان و همچنین مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل در رابطه با حمل به موقع کودهای تخصیصی از مبادی به استان و توزیع آن، تقدیر و تشکرو قدردانی کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید