گزارش استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از حمل و تخلیه و کیسه گیری کود اوره حمل شده از بندر و نظارت بر توزیع کود با توجه به افزایش تقاضاو تاکیید بر کنترل دقیق و برخورد جدی با توزیع کود خارج از شبکه خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

کودهای فله پس از کیسه گیری به سرعت برای کارگزاران ارسال تا در دسترس کشاورزان متقاضی قرار بگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید