تامین وتوزیع 8211 تن کود اوره دربابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین و توزیع 8211 تن کود کشاورزی از  نوع اوره در شهرستان بابل در 7 ماهه سال جاری خبرداد.

مجیدسلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 40کارگزار توزیع خصوصی و تعاونی   دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابل توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید