تامین کود برای 160 هکتار باغ کیوی در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین و توزیع کود های کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای 160 هکتار از باغات کیوی در شهرستان قائم شهر استان مازندران خبر داد

مجیدسلطانی با اعلام این مطلب افزود

کودهای کشاورزی تامین شده برای باغات کیوی شامل کود های ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید