بازگشائی پاکات استعلام بهاء خدمات خودروئی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

جلسه ای با حضور معاون مالی اداری، رئیس امور مالی ،رئیس امور اداری ،مسئول حراست ، رئیس گروه کارشناسی و دبیرکمیسیون معاملات مجتمع  بمنظور بازگشائی پاکات استعلام بهاء خدمات خودروئی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) در روز چهارشنبه 21 آبانماه 99 تشکیل که پس از بحث و بررسی مدارک مربوطه، پیمانکار واجد الشرایط انتخاب گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید