فروش کود

فروش مستقیم به کشاورز در مهر ماه سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، این مدیریت مقدار 50 کیلو گرم کود فسفات تریپل و 40 لیتر سم بوتیزان استار همچنین 31.000 کیلو گرم گندم آبی میهن گواهی شده در مهر ماه سال 99 فروش مستقیم به کشاورز داشته است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید