آزمایشگاه کنترل کیفی کود

اعلام نتیجه آنالیز کود اوره پریل پتروشیمی خراسان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

نتیجه آزمایش کنترل کیفی نمونه کود اوره پریل پتروشیمی خراسان ارسالی از مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی روز سه شنبه 27 آبان ماه 99 به آن مدیریت ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید