بازدیدهای گروه پایش کود استان مرکزی

بازدیدهای گروه پایش کود از کارگزاران در سطح استان مرکزی - آبانماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از پایش و نظارت بر فروشگاه های عرضه محصولات کشاورزی و انبارهای کود کارگزاران تحت پوشش  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،   خبر داد.

پایش و نظارت بر فروشگاه های عرضه محصولات کشاورزی و انبارهای کود  کارگزاران تحت پوشش ،  توسط گروه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در آبانماه  ماه 1399

سید علیرضا موسوی با اعلام این خبر افزود: در راستای پایش مواد کودی در سطح استان مرکزی  کارشناسان  فنی این مدیریت به همراه کارگروه پایش مواد کودی از فروشگاه های عرضه محصولات کشاورزی ، در انبارهای کارگزاران ،  اعلام  نمودند . .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید