توزیع 83 تن کود اوره از طریق شرکت فن آوران گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 83تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان گلوگاه در 7 ماهه سال جاری از طریق شرکت فن آوران بخش کشاورزی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع شرکت فن آوران بخش کشاورزی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان  گلوگاه توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید