تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای چاهکوتاه شهرستان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در روستای چاهکوتاه از توابع بخش مرکزی شهرستان بوشهر در مورخ ۲۹ آبان ماه ۹۹ خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید