فروش کامل بذر گندم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان،

960 تن بذر بوجاری شده رقم آذر 2 در بین کشاورزان استان توزیع شده است. آقای مهندس ادیبان افزود این بذر با بهترین کیفیت از پیمانکاران بذر خریداری و پس از بوجاری و ضدعفونی با بیش از 99 % خلوص و 100 % قوه نامیه طبق تایید آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات در بین زارعین استان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید