تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر اهرم شهرستان تنگستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۳ تن کود شیمیایی اوره در شهر اهرم مرکز شهرستان تنگستان در مورخ ۳۰ آبان ماه ۹۹ خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید