تامین کود برای کشت سیاه دانه در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی  پر مصرف مورد نیاز برای کشت سیاه دانه در شهرستان گلوگاه استان مازندارن خبرداد.

مجیدسلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی برای کشت سیاه دانه شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید