واحد کنترل کیفیت بذر

آزمایش 58 نمونه بذر ارسالی از استان های گیلان و مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

واحد كنترل كيفيت بذر در آبان ماه سالجاري ، تعداد 27 نمونه از بذور برنج استان گیلان را در طبقات گواهی شده و مادری در آزمون های  قوه نامیه ، خلوص فیزیکی، هکتولیتر و وزن هزاردانه و همچنین تعداد 31 نمونه از بذور برنج استان مازندران در آزمون قوه نامیه مورد آنالیز کنترل کیفی قرارداده و نتایج نیز به مدیریت های مربوطه اعلام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید