تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی اوره در شهر وحدتیه شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین ۲۵ تن کود شیمیایی در شهر وحدتیه از توابع بخش سعد آباد شهرستان دشتستان خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید