کود سوپرفسفات تریپل توزیع شده در شهرستان آبدانان استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام ازخرید وتوزیع کود شیمیایی توسط کشاورزان  شهرستان آبدانان خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای آبان سالجاری  تا 4 آذر ماه مقدار 32 تن کودشیمیایی از نوع سوپرفسفات تریپل بین  کشاورزان شهرستان آبدانان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید