اصفهان؛ خواستگاه دانه روغنی گلرنگ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود در شرایط موجود و با جذابیت اقتصادی کشت دانه های روغنی در اولویت برنامه های کشاورزی اصفهان قرار گرفته است. وی با اشاره به خواستگاه دانه‌های روغنی گلرنگ در شرق اصفهان گفت: کشت محصول گلرنگ با سازگاری در شرایط اقلیمی اصفهان می‌تواند در تأمین نیاز کارخانه‌های تولید روغن مؤثر باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید