تامین کود اوره مورد نیاز شهرستان خوانسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از ابتدای سال 99 تا کنون توانسته ایم 600 تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی در استان اصفهان شهرستان خوانسار را تهیه و تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید