بازدید مسئول امور کود و گروه پایش استان از کارگزاری منتخب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در روستای دهرود سفلی شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

مسئول امور کود و گروه پایش جهت بررسی ثبت اطلاعات بهره بردار به هنگام دریافت کود در سامانه جدید حمل و نقل و توزیع نهاده های کشاورزی، نظارت بر قیمت فروش کودهای یارانه ای و ارائه توصیه های لازم، در مورخ ۸ آذر ماه ۹۹ از دفتر و انبار کارگزاری روستای دهرود سفلی ( خانزاده) شهرستان دشتستان بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید