تامین کود کلزا کاران استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تعداد بهره برداران کلزا کار استان خبر داد. علی اکبر ندرلو به نقل از مدیر امور زراعت استان با اعلام این مطلب افزود: تعداد بهره برداران کلزا کار استان که تاکنون اقدام به کشت کلزا در سال زراعی جاری نموده اند 102 نفر بوده که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کود مورد نیاز این بهره برداران را تأمین و از طریق کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان توزیع نموده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید