پنجمین جلسه دانه های روغنی

برگزاری پنجمین جلسه کمیته فنی بذر دانه های روغنی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

  حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، پنجمین جلسه کمیته فنی بذر دانه های روغنی های استان با حضور رئیس و کارشناسان اداره پنبه ودانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، نماینده موسسه  ثبت و گواهی بذر ونهال استان و جمعی از  شرکت های های  عامل خرید بذر سویا در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد در این جلسه پیرامون  موارد ذیل  بحث و تبادل نظر شد:

 1—آخرین وضعیت خرید محصول بذری سویا براساس اسناد مثبته حسابداری( شرکت های عامل)

2-بررسی تعیین واعلام قیمت پایه محصول بذری سویا خریداری شده

در خاتمه مقرر شد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان براساس دستور العمل ابلاغی ومقررات  هیات مدیره  شرکت  مطالیات شرکت های عامل را پرداخت نماید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید