تامین وتوزیع 20 کود سولفات آمونیوم در قائم شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع 20 تن کود کشاورزی از نوع سوپر فسفات تریپل  درشهرستان قائم شهر در8 ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح   شهرستان قائم شهر توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید